Personvernerklæring BeiteSnap

 

Ansvar

Fant AS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift, tjenester og vedlikehold av BeiteSnap. Fant AS er også databehandler og leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsted/BeiteSnap. Leverandøren kan benytte underleverandører til å utføre databehandleroppgaver.

Registering og innsamling av personopplysninger
Fant AS behandler de personopplysningene du oppgir når du frivillig registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, produsentnummer og mobilnummer.

Hva brukes personopplysningene til
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Fant AS. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Utlevering av personopplysninger
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Fant AS tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Fant AS forestår våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Fant AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som samles inn, lagres på servere. Det er kun Fant AS (eventuelt med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. 

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Fant AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Fant AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Fant AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet.

Henvendelser
Du kan ta kontakt med Fant AS dersom du vil ha mer informasjon.

Har du spørsmål?

 

Send oss en e-post på post@beitesnap.no

Kviknebaksida 25
2640 Vinstra

kontakt@beitesnap.no