Beitesnap er et revolusjonerende verktøy for husdyr på beite!

Det ferdes mye folk i terrenget, mange ønsker å melde fra til husdyreiere. Meldinger går i alle retninger, via alle kanaler og ofte med upresis stedsangivelse. En typisk melding om høsten kan høres slik ut (lyd):

App’en er et komplett verktøy for alle husdyr på beite

Farende fant

‘Farende Fant’ er alle som ferdes i naturen og som ønsker å melde fra om beitedyrobservasjoner

– Det er enkelt å rap- portere dyreobservasjoner

– App’en virker online, offline og i ettertid

Gratis for brukeren

Beitebruker

– Et godt verktøy for registreing av tilsyn, med sporlogg

– Registrering av individumer og sted

– Får meldinger om skadde og drepte dyr om sommeren og alle dyr om høsten

– Får om høsten en ferdig rapport med dukomentasjon av alt tilsyn som er utført på bruket i løpet av beitesesongen

– Verktøy for å få oversikt i akutte skadesituasjoner

Betalt løsning for beitebruker

Akutt rovdyrsituasjon

Beitesnap er et effektivt verktøy i en akutt skadesituasjon. Bidrar til at en raskere kan få oversikt over situasjonen og dermed redusere dyrs lidelser.

Et godt hjelpemiddel for alle som hjelper til. Gir en god dokumentasjon på hva som er lagt ned av innsats.

Hvordan?

Beitebruker definerer sitt beiteområde

Farende Fant tar bilde med Beitesnap

Bilder tagges med posisjon, type dyr og om det er en observasjon, skadd eller drept.

Dersom det blir tatt bilde som ikke er innenfor et definert beiteområde, blir det gitt tilbakemelding på dette.

Beitebruker

Beitebruker legger inn filter på hvilke typer observasjoner som ønskes. Når det gås tilsyn blir dette registrert som en sporlogg.

Alle som hjelper til i drifta knyttes opp mot hovedbruker. Når en har mottatt et varsel får en guiding tilbake til funnstedet.

.

Bestill til beitelag

Send e-post til post@beitesnap.no med navn og produsentnummer til de brukere du ønsker å bestille for. Alle får da 50% rabatt. Skriv også om du ønsker felles faktura til beitelaget eller om brukerne skal betale selv med kort.

Kjøp til enkeltbruker

Trenger ikke å bestilles på forhånd. Registreres og betales med kort når appen er lastet ned og en gjennomfører oppgradering til pro. Pris er 1200,- pluss MVA pr produsentnr i året. Hver produsent kan ha intil 7 underbrukere. Tilsyn osv som diss gjør rapporteres da til hovedbruker.

Har du spørsmål?

 

Send oss en e-post på post@beitesnap.no

Kviknebaksida 25
2640 Vinstra

kontakt@beitesnap.no