BeiteSnap blir GRATIS for 2019!

Vi vil gjerne at flere skal oppleve hvor nyttig verktøyet kan være i beitesesongen. For at alle som vil prøve skal få muligheten ønsker vi å tilby BeiteSnap gratis i hele 2019!

Dyr på beite er ett av sommerens vakreste eventyr. Samtidig vet alle beitebrukere at det legges ned mye tid på tilsyn og sanking gjennom sesongen. BeiteSnap er et verktøy for smarttelefonen din hvor du kan dokumentere eget tilsyn og motta varsler om beitedyra dine.
Årets utgave vil ha en forenklet innlogging sammenlignet med tidligere utgaver av verktøyet. Vi håper også å kunne tilby mer avansert funksjonalitet allerede til sankinga i 2019, blant annet visning av dine hjelperes posisjon i terrenget.
Hvorfor bruke BeiteSnap?
– Du får loggført alt tilsyn som blir utført av deg og de som hjelper deg i drifta.
– God dokumentasjon er uvurderlig ved søknad om rovdyrerstatning.
– Eksempel på en rapport generert av BeiteSnap finner du [her]. Gardbrukeren som sendte inn den loggen fikk ingen avkortning på sin erstatningssøknad
– Du får tilsendt observasjoner som andre har gjort om dine beitedyr med bilde og posisjon.
BeiteSnap har nå vært i bruk i to sesonger. Teknologien fungerer bra, men vi har dessverre ikke lyktes med å få mange nok brukere. For at alle som vil prøve skal få muligheten ønsker vi derfor å tilby BeiteSnap gratis i hele 2019. Vi vil gjerne at flere skal oppleve hvor nyttig verktøyet kan være i beitesesongen!
Årets utgave vil ha en forenklet innlogging sammenlignet med tidligere utgaver av verktøyet. Vi håper også å kunne tilby mer avansert funksjonalitet allerede til sankinga i 2019, blant annet visning av dine hjelperes posisjon i terrenget.