Beitesnap er et revolusjonerende verktøy for husdyr på beite!

 

Det ferdes mye folk i terrenget, mange ønsker å melde fra til husdyreiere.
Meldinger går i alle retninger, via alle kanaler og ofte med upresis stedsangivelse.

En typisk melding om høsten kan høres slik ut (lyd):
 
 
 
 

App'en er et komplett verktøy for alle husdyr på beite.

 

bsno
Farende Fant

'Farende Fant' er alle som

ferdes i naturen og som ønsker
å melde fra om
beitedyrobservasjoner

- Det er enkelt å rap-
portere dyreobservasjoner

- App'en virker online,
offline og i ettertid

Gratis for brukeren
bsno1
Beitebruker

- Et godt verktøy for registre-

ring av tilsyn, med sporlogg

- Registrering av individnum-
mer og sted

- Får meldinger om skadde
og drepte dyr om sommeren og
alle dyr om høsten

- Får om høsten en ferdig rap-
port med dokumentasjon av alt
tilsyn som er utført på bruket i
løpet av beitesesongen

- Verktøy for å få oversikt i
akutte skadesituasjoner

Betalt løsning for 
beitebruker

bsno2
Akutt rovdyrsituasjon

Beitesnap er et effektivt verk-

tøy i en akkutt skadesituasjon.
Bidrar til at en raskere kan få
oversikt over situasjonen og
dermed redusere dyrs lidelser.

Et godt hjelpemiddel for alle
som hjelper til. Gir en god
dokumentasjon på hva som er
lagt ned av innsats.

 

Hvordan?

Beitebruker definerer sitt beiteområde

map

 

BS ikon fant

Farende Fant tar bilde med BeiteSnap

Bilder tagges med posisjon, type dyr og om det er en observasjon,
skadd eller drept.

Dersom det blir tatt bilde som ikke er innenfor et definert
beiteområde, blir det gitt tilbakemelding på dette.

 

BS ikon beitebruker

Beitebruker

Beitebruker legger inn filter på hvilke typer observasjoner
som ønskes. Når det gås tilsyn blir dette registrert som en sporlogg.

Alle som hjelper til i drifta knyttes opp mot hovedbruker.
Når en har mottatt et varsel får en guiding tilbake til funnstedet.

 

 

 

Meld på nyhetsbrev

captcha 
Når du sender inn bestillingen blir du med på en liste og får tilsendt nyhetsbrev fra BeiteSnap. Du kan når som helst stanse nyhetsbrevet.

Bestill til beitelag

Send e-post til post@beitesnap.no med navn og produsentnummer til de brukere du ønsker å bestille for. Alle får da 50% rabatt. Skriv også om du ønsker felles faktura til beitelaget eller om brukerne skal betale selv med kort.

Kjøp til enkeltbruker

Trenger ikke å bestilles på forhånd. Registreres og betales med kort når appen er lastet ned og en gjennomfører oppgradering til pro.
Pris er 1200,- pluss MVA pr produsentnr i året.
Hver produsent kan ha intil 7 underbrukere. Tilsyn osv som diss gjør rapporteres da til hovedbruker.

Har du spørsmål?

Send oss en e-post på post@beitesnap.no